About
Resources
News
Contact
Home
 
Markets
Products
Health & Safety
 
ÇALIŞMA DOSYASI
 

Tüm Çalışma Dosyaları


6 mm'lik Aerojel Boru Tesisatının Dış Yüzey Sıcaklığını Ciddi Oranda Düşürür

Minimum aerojel yalıtım miktarıyla güvenli dokunma sıcaklığına erişildi.Termal görselleme, izolasyonsuz boru tesisatının (yukarıda) yüzey sıcaklığının, 6 mm Pyrogel 6350 kullanılarak yarıya indirildiğini (aşağıda) gösteriyor.


Dirsekli boru tesisatının tamamen izole bölümü.


Aerojel yalıtımı, en dar alanlardaki boru tesisatının tüm kıvrımlarda kullanılabilecek kadar inceydi. Yeşil boya, içinden geçen akışkanı tanımlamak için uygulandı.


Zorluklar
 • 274 mm çapında ve 120°C çalışma sıcaklığındaki boru tesisatının yalıtımı.
 • İzolasyon hedefleri şunlardı:
 1. Boru tesisatından çevredeki odalara olan ısı yayılımını yok et.
 2. 60°C'lik güvenli dokunma sıcaklığına ulaşmak için, maliyet ve kalınlığı dengele.
 3. Metalik kaplamaya gereksinim duymayacak bir son yüzey oluştur.
 4. Alanda sonra daha çok boru çalışması yapılabimesi için, izolasyonlu boru hattının toplam çapını küçük tut.

Aerojel Çözümü

 • Agosti Isolazioni Termiche, montaj öncesinde test edilmiş bir tutkalı kullanarak 6 mm'lik Pyrogel® 6350 çözümü kurdu.
 • Dış yüzey, montajdan önce test edilmiş verniğin katmanlarıyla kaplandı.
 • Boru tesisatı, içinden geçen akışkanın tanımlanabilmesi için yeşile boyandı.

Avantajlar

 • Son kullanıcı, sadece 6 mm'lik bir yalıtım kalınlığıyla dış yüzeyin ciddi oranda sıcaklık kaybettiğini gözlemledi.
 • Hiçbir metal kaplamaya ihtiyaç duyulmadı.
 • Son yüzey boru tesisatındaki süreçlerdeki akışkanın tanımlanabilmesi için kolayca boyandı.

Kullanılan Ürün

Pyrogel® 6350

Ürün İncelemesi

Montaj Ortağı

Agosti Isolazioni
Termiche, İtalya


Çalışma dosyasını PDF olarak indir

 

 

 

 

 

 

 

Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, Building B, Northborough, MA 01532
phone: 508.691.1111, fax: 508.691.1200, email: info@aerogel.com
© 2007 Aspen Aerogels, Inc.
REV 1.0

 

COPYRIGHT ASPEN AEROGELS, INC. PRIVACY POLICY TERMS OF USE