About
Resources
News
Contact
Home
 
Markets
Products
Health & Safety
 
ÇALIŞMA DOSYASI
 

Tüm Çalışma Dosyaları


Aerojel İzolasyonu, İnce Laptop Masalarının İstisnai Isı Korumasını Sağlar

Aerojel, ısıl beklentileri aşarak ve daha yüksek ünite satışlarını kontrol ederek, ürün tasarımına kolayca entegre edilirKısaltılmış aerojel, dizüstü masa tasarımına kolayca entegre olur.


(Yukarıda) Dizüstü bilgisayarın çalışmasından 30 dakika sonraki ısıl haritası.

Isı gradyanını görmek için buraya tıklayın

(Aşağıda) Aynı dizüstü bilgisayarın, aerojel dizüstü bilgisayar masasında kesintisiz 6 saat kaldıktan sonraki ısıl haritası. Masanın altı (İnsanın bacaklarının temas ettiği bölüm) 21°C'lik ortam sıcaklığında 5°F dereceden daha az yükselme gösterdi.


Aerojel, ürünün inceliğini koruyarak toplam ürün kalınlığına 0.25” kalınlık ekler.


Kısaltılmış aerojel.


Zorluklar
 • Dizüstü bilgisayarların altından gelen şiddetli ısıyı engellemek için dizüstü bilgisayar masalarına uygun aerojel astarları geliştir.
 • Dizüstü bilgisayarın iç ısısını sabit tutarken veya düşürürken, 21°C'lik ortam sıcaklığında 4 saatlik periyot boyunca, 55 derece olan yüzey sıcaklığını 5°F'dan daha az bir artış sağlayarak ısı transferini düşür.
 • Zamanla sıkışmadan dolayı oluşacak ısıl degrasyonun önüne geç.
 • Ürünün kalınlığını 0.3”'ten fazla artırma ve 4 oz'dan fazla ağırlık yaratma.
 • Kesilmiş aerojel yalıtımın esnediğinde dahi akustik olarak sessiz olmasını sağla.
 • Hiçbir araç gereç kullanmadan, ürünün stiline uygun astarlar tasarla.

Aerojel Çözümü

 • 6 mm'lik Spaceloft® 6251 aerojel çözümü, dizüstü masa astarları için seçildi.
 • Astarlar, dışarıdan görülebilir herhangi bir değişim yaratmayacak şekilde, dikişlere ve ürün tasarımına göre stratejik olarak ölçülendirildi ve şekillendirildi.

Avantajlar

 • Spaceloft 6251 astarları, 21°C ortam sıcaklığında 8 saatlik periyot boyunca çalışan dizüstü bilgisayar masasında 2°F'dan daha az sıcaklık farkı yaratarak, ısı iletim hedeflerini de uzak ara aştı. Ek olarak, dizüstü bilgisayar iç ısısı, normalin de aşağısına düştü.
 • Test, sıkıştırma sonucunda ısıl bir degrasyon gerçekleşmediğini gösterdi.
 • Ürün kalınlığı -alternatif yalıtım ürünlerinden belirgin ölçüde daha iyi olarak- 0.25” ve ağırlığı 3 oz'dan daha az oranda arttı.
 • Astarlar, kısaltma hedeflerini de karşıladı, ürün stilini değiştirmedi ve yine hedefi aşarak 40 saniyenin de altında bir sürede monte edildi.

Kullanılan Ürün

Spaceloft® 6251

Ürün İncelemesi


Çalışma dosyasını PDF olarak indir

 

 

 

 

 

 

 

Aspen Aerogels, Inc., 30 Forbes Road, Building B, Northborough, MA 01532 Telefon: 508.691.1111, Faks: 508.691.1200, E-mail: info@aerogel.com © 2010 Aspen Aerogels, Inc.

 

COPYRIGHT ASPEN AEROGELS, INC. PRIVACY POLICY TERMS OF USE